İstatistik ve Veri Analizi (EKONOMETRİ)

 • Ki Kare 
 • Korelasyon
 • Kümeleme
 • Varyans
 • Faktör
 • Eşitlik Modelleri
 • Spss
 • Mitap 
 • Wilcoxon Testi
 • Man Whitney Testi
 • Kruskal Wallis Testi
 • Bağımlı ve Bağımsız Örnek Testleri 
 • Güvenirlilik Analizi 
 • Segmentasyon İlişkisel Kuralların Tespiti
 • Statistics ile İstatistiksel Analizler
 • Statistics İle Segmentasyon
 • Veri Manipilasyonu Yöntemleri
 • Matematiksel Modelleme
 • Statistics İle Zaman Serileri Analizi
 • Modelleme 
 • Ekonometri Analizleri 
 • Verilerin Girdi ve Çıktıları 
 • Veriler Üzerinde Edıt ve Manipulasyonlar 
 • Aritmetik 
 • Verilerin Çizimsel Yapılanması 
 • Temel İstatistiksel Değerlendirmeler 
 • Regresyon 
 • Çok Değişkenli Analizler 
 • Non Parametrik Analiz 
 • Zaman Serileri 
 • İstatistiksel Proses Kontrolleri 
 • Matrisler
 • Dağılımlar ve İstatistiksel Analiz 
 • Karaler Yöntemi ile Regresyon Çözümleri ve Katsayılarına İlişkin Analizler 
 • Lojistik Regresyon, Tartılı Regresyon, Eşanlı Denklemlem sistemleri ve Teknikleri 
 • Zaman Serisi Analizi, Vektör Otoregresyon, Eşbütünleşlem “Koentergrasyon” 
 • Nedensellik Testleri “Granger” 
 • Sümülasyonlar
 • Değerleme Yöntemleri 
 • Çapraz Çizelge 
 • Curve Fitting 
 • İkili Tanı Testleri 
 • Tanımlayıcı İstatistik 
 • Deney Tasarımı Tahmini 
 • Meta – Analiz
 • Kalite Kontrol 
 • Çok Değişkenli Oranlar Analizi 
 • Karışık Modeller
 • Tekrarlanan Önlemler 
 • ROC Eğrileri 
 • Zaman Serisi Analizi 
 • Matrislerde Dört İşlem 
 • Determinant 
 • Rank
 • Kuvvet Alma 
 • Kompleks Sayılar
 • Vektör Oluşturma 
 • Özel Matrisler “Zeros, Ones, Diag, Eye, Rand, Triu-Tril” 
 • Polinom Formda İşlemler 
 • Grafik Çizimleri 
 • Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü 
 • Laplace Dönüşümü ile Çözümlemeler 
 • Denklemlerin Sembolik Çözümleri 
 • Elektriksel ve Mekaniksel Sistemlerde Laplace Uygulamaları 
 • Sistemlerde Blok Diyagramlarının Sadeleştirilmesi ve Cevap Yapıları 
 • Sayısal Analiz Uygulamaları 

 

KULLANILAN İSTATİSTİK PROGRAMLARI 

 • MİNİTAP
 • SPSS 20
 • MATLAB
© Copyright 2013-2019 Akademik Bilimsel Danışmanlık . Tüm Hakları Saklıdır  |   Gizlilik Politikamız
xdizayn